Ko ume neka izvoli. Tako izgleda poziv onima koji imaju znanja i volje da se upuste u samogradnju CNC rutera.Mi smo uradili projektne dokumentacije i prototip za 5 različitih modela i pod određenim uslovima moći će te je preuzeti sa našeg sajta. Za one koji imaju više mašte i iskustva ostavljamo mogućnost  da  nam daju sugestije i uzmu učešće u ovim projektima.

RC-router2_03

Osvrt na mehanički deo.
Model RC spada u mini CNC rutere namenjen za različite poslove 3D graviranja. Radne dimenzije su 400x400x120mm. Zamišljen je kao mobilni ruter  koji možete upotrebiti kao stoni, ili sa izradom postolja i kao stabilni .Radne dimenzije su dovoljne za različite aplikacije, a posebno je vođeno računa o tom da mašina bude precizna  Konstrukcija je urađena od aluminijumskih ploča debljine 12mm i čeličnog lima i profila. Prilikom konstruisanja, vođeno je računa da se most rutera bude srazmerno lak i sa velikom krutošću. Kretanja po sve tri ose  ostvaruju se pomoć kugličnih (recilkulacionih) vretena u klasi tačnosti C7. Za kretanje bez zazora i sa minimalnim otporom pobrinule su se klizne jedinice sa ugrađenim linearnim kugličnim ležajevima i tvrdo hromirane osovine - vođice (62HRC). Sama konstrukcija odaje snagu i tačnost što će budućim vlasnicima omogućiti širok spektar upotrebe. Vodilo se računa da se što više upotrebe standardne komponente, kako bi se izbeglo angažovanje skupih majstorskih sati.Veliki deo poslova moćiće te obaviti u svojoj radionici, pre svega razna bušenje,urezivanja navoja,i naravno sklapanja. Naravno, naše mišljenje je da ne treba sve improvizovati, te da neke poslove trebate prepustiti stručnim licima, koji će Vam, sa svojom opremom, čak i uštedeti sredstva.Radna ploča je predviđena da se izradi od MDF-a debljine 18mm.Naravno, bolje  (i skuplje) rešenje je to uraditi od aluminijuma, sa ili bez izrade "T" žljeba.

Osvrt na električni deo

Za rutere ovih dimenzija (hodova) varijanta sa step motorima je najoptimalnije rešenje.Mi smo se odlučili na step motore veličine NEMA23 (57x57mm) i t za dva modela ,SH57A800 za Z-osu, sa obrtnim momentom u piku 1,6Nm, i motor SH57B007, sa obrtnim momentom 1,9Nm, za X i Y osu .Za iste su upotrebljeni mikrostep drajveri SD5945 i za vezu sa paralelnim portom računara ,interfejs kartica DB25. Za snabdevanje sklopa energijom brine se jednostavno linearno napajanje  koje smo napravili  po šemi prikazanoj na stranicama gde je opisan drajver SD5945,izlaznog filtriranog napona 45V.

Mode RC  Karakteristike   Model RC Karakteristike
Hodovi X,Y,Z mm 400x400x120   Preciznost 0,05 mm
Dimenzija table mm 542x624   Sistem Step motor/Win/Mach3
Struktura AL-Čelik   Pogon X,Y,Z Kugl.nav.vreteno
Naziv komponente Dimenzije Jed.mere Količina  
Linearne vođice        
Hromirane osovina WCS16 Ø 16 mm m 0,6  
Hromirane osovina WCS20 Ø20 mm m 2,54  
Linearne klizne jedinice        
Klizna jedinica SU16UU SU16UU kom 4  
Klizna jedinica SU20UU SU20UU kom 8  
Kuglična navojna vretena        
Kuglično vreteno 1605RFC7 16mm/korak 5mm m 1,63  
Rec.kugl.matica 1605C7 16mm/korak 5mm kom 3  
Elastične spojnice        
Al.spojnica EJC25RD EJC30RD-C kom 3  
Step motori        
Motor Nema23 SH57A800 1,6Nm, Z-osa kom 1  
Motor Nema23 SH57B007 1,9Nm, X,Y-osa kom 2  
Drajveri        
Mikrostep drajver SD5945 SD5945 kom 3  
Kontroler        
LPT interfejs DB25 DB25 kom 1  
Ležajevi vretena        
Ležaj B7001 B7001 kom 6  
Ostali materijali        
Valjani čelik Č.0200 Ø10 Ø10x1m kg 0,6  
Valjani čelik Č-0200 Ø16 Ø16x2,6m kg 1,6  
Čelični lim Č.0146 1mm 2kom120x624 kg 1,2 1,00
Valjani čelik Č.0200 Ø 56 3x27mm+3x17mm kg 3,4 1,00
AlMg3 Ploče debljine 12mm 0,65m² kg 21 4,50
Kablovi drajver-motor LYCY4x0,75mm m 10 1,40
Vijci U asortimanu     3,00

 

Okvirna vrednost projekta ,ne računajući sopstveni rad i angažovanje trećeg lica (sečenje Al-ploča i obrada navojnog vretena) iznosi 1008,00 € +PDV.
Imajte u vidu da je ruter gonjen kugličnim navojnim vretenima koja su fiksirana pomoć para pritegnutih (preload) ležajeva , da su motori povezani sa elastičnim spojnicama čiji je zazor "0", te da o njihovom radu brinu mikrostep drajveri sa rezolucijom od 25000 impulsa/ob. I naravno,netreba zaboraviti aluminijumska konstrukcija koja obezbeđuje dovoljno krutosti uz malu težinu sklopa.