Krenimo od osnovnih elemenata koji će činiti naš ruter.Bolo kakav posao da mu namenite, svi ruteri moraju imati sisteme vođenja i sisteme za posmakn (navojna vretena i matica) za sve tri ose,konstrukciju koja može to da nosi,pogonske step ili servo motore sa spojnicama,drajvere i izvor napajanja koji će ih goniti i kontroler koji će njima upravljati.

Nema sumnje da je prvi deo , koji se odnosi na izradu i montažu mehaničkih komponenti teži i skuplji, mada nesmemo zanemariti i deo koji se odnosi na elektroniku.Krenimo stoga jedno po jedno .

Konstrukcija

U zavisnosti od posla koji će raditi, konstrukcije mogu biti drvene (MDF ploče),plastične,aluminijumske , čelične ili kombinovane. Naravno da na ruter koji će Vam služiti za rezanje plazmom nemožete upotrebiti MDF ploče, ali će one odlično poslužiti za ruter koji će obrađivati drvo ili plastiku(reklamne elemente itd).Dakle, izbor je Vaš, i morate dobro promisliti pre nego počnete sa izradom.Vodite računa da pokretni delovi budu srazmerno laki, dok teže materijale primenite na postolje i delove konstrukcije koji su fiksni

Dijagram mehaničkih komponenti za CNC Ruter

Sistemi za vođenje. Posebno treba obratiti pažnju na izbor sistema za vođenje.Pored ostalog , taj izbor zavisi od samih dimenzija rutera, od težine glavnog motora obrade i alata( naravno i celog pokretnog mosta - ukoliko se on kreće),kao i od onoga što želite obrađivati.Najviše su u upotrebi okrugle termički obrađene hromirane šipke sa i bez potpore(WCS i SWCS) i linearni kuglični ležajevi-zatvorenog i otvorenog tipa(LM-UU i LM-OP).Prečnik osovine birate prema opterećenju koje treba da nose,prema radnoj dužini-odnosno osi na koju se montira.Najčešće zastupljeni prečnici su 12,16,20,25 ,30 i 40mm.Ekonomično rešenje je upotreba gotovih kliznih jedinica (SU-UU i SU-OP) ,koje su izrađene od aluminijuma i sa ugrađenim linearnim ležajevima.Na sebi imaju rupe sa navojem,lako se montiraju i nisu skupe.Naravno, u upotrebi su i vođice sa recilkulacionim kolicima, ali zbog njihove cene ćemi ih izbeći ovog puta.

Navojna vretena.Pomeranje po osama obezbeđuje step ( ili servo) motor preko navojnog vretena.U zavisnosti od tačnosti i opterećenja u upotrebljavaju se trapezna vretena,ACME tip vretena, i navojna kuglična vretena.Pored opterećenja koje proizvodi kontakt matice i vretena, bitan faktor je naravno zazor (prazan hod ili back lash).Veličina zazora direktno utiče na tačnost mašine. Prilikom izgradnje rutera, vodite računa koliku grešku možete da tolerišete.Svakako je najlošija varijanta sa trapeznim navojnim vretenom, ali za neke namene, i ona mogu odgovarati. Mi Vam svakako predlažemo da ugradite odlična kuglična vretena klase tačnosti C7 (50μ na 300mm dužine) koja će zadovoljiti i mnogo preciznije mašine.Potpunu eliminaciju zazora možete eliminisati upotrebom duple kuglične matice (DFU sistemi) koje preload-ujete .To predlažemo da radite prilikom  konverzije alatnih mašina u CNC (i to od slučaja do slučaja), ili ako imate posebne zahteve prilikom izrade.Za sve ostalo, SFU sistemi recilkulacionih matica su i više neko dovoljni.Dimenzije birate prema opterećenju i dužini.Vreten prečnika Ø16mm uglavnom će zadovoljiti Z-osu (kratki hodovi,mala opterećenja), dok će X-osa, kaja je uglavnom najduža zahtevati veće prečnike (Ø20,Ø25mm ili više).Naravno za svaki slučaj posebno može se uraditi proračun i greška u izboru vretena eliminisati u potpunosti.Mišljenja sam da to trebaju da rade proizvođači mašina, a mi da njihova iskustva primenimo na naše slučajeve.

Ono o čemu svakako morate voditi računa prilikom ugradnje kugličnih vretena su kućišta ležajeva.Dakle prilikom fiksiranja vretena za konstrukciju, nesmete dozvoliti bilo kakav zazor,pre svega aksijalni (pravac ose vretena) ,a ni radijalni.Nikakvu korist od vretena nećemo imati ako se vreteno u kućištu može pomerati.Konstrukcija kućišta mora omogućiti da se stezanjem ležaja eliminiše svaki zazor.Pogledajte primer ugradnje

Elastične spojnice. Skoro uvek obavezan deo kojim ostvarujete vezu između motora i navojnog vretena.Na taj način će te eliminisati greške saosnosti osovine motora i navojnog vretena nastale prilikom montaže.Izbor spojnice vršite prema obrtnom momentu koga prenose i prema prečniku osovine motora (SJC 20,25,30 i 40)

Sledeća etapa je upoznavanje sa električnim uređajima i njihovim vezama.Više o tom