HIWIN

hiwin hg25 01HGW blokovi-kolica sa ispustom za linearne profilisane vođice, imaju veliku tačnost pozicioniranja i dug  vek...

hiwiin rail QHW25C 01HGR profilisane šine se koriste za sklopove sa  HGH i HGW blokovima-kolicima i imaju otvore za povezivanje sa vijcima na gornjoj strani

HGH35CA 001Hiwin