hiwiin rail QHW25C 01HGR profilisane šine se koriste za sklopove sa  HGH i HGW blokovima-kolicima i imaju otvore za povezivanje sa vijcima na gornjoj strani

HGH35CA 001HGH blokovi-kolica za linearne profilisane vođice imaju veliku tačnost pozicioniranja i dug  vek...

Profilisane šine HGR-R HIWIN

HGH Kolica (blokovi) za profilisane vođice HGR-R i HGR-T

HGW kolica sa prirubnicom za profilisane šine HIWIN HGR-R i HGT-R