Dozirni ventili za dodavanje maziva u malim, izmerenim količinama u kratkim, čestim vremenskim intervalima

Automatska pumpa za preuzimanje mašću

Automatske elektro-pumpe za podmazivanje sa mašću na CNC mašinama, raznim automatskim mašinama..

LF3 150 LP 01Automatske elektro-pumpe za centralne sisteme podmazivanja se primenjuju na CNC mašinama .