nrv reductors

Pužni reduktori su smešteni u kockasto kućište izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Ovaj tip je sa ulaznom osovinom. Primena u metaloprerađivačkoj, automobilskoj i građevinskoj industriji obezbeđuje:

  • sigurnost funkcionisanja

  • dozvoljenu jačinu buke koju su za reduktore uvedeni u VDI-smernici 2159

  • ugaoni zazor NRV30 je 20’-44’

  • ugaoni zazor NRV40 je 18’-34’

{tab Tehničke karakteristike}

Karakteristike pri brzinu motora 3500 RPM
Tip

Mmax
(Nm)

Viz
(RPM)

Odnos

Pmax
(kW)

NRV 030 12,31 350 10 0,52
NRV 040 27,57 350 10 1,15
NRV 040 27,57 178 20 0,61
 
Karakteristike pri brzinu motora 1780 RPM
Tip

Mmax
(Nm)

Viz
(RPM)

Odnos

Pmax
(kW)

NRV030 18,00 175 10 0,40
NRV040 41,80 175 10 0,90
NRV040 40,78 88 20 0,47
 
Karakteristike pri brzinu motora 1140 RPM
Tip

Mmax
(Nm)

Viz
(RPM)

Odnos

Pmax
(kW)

NRV030 20,00 114 10 0,29
NRV040 45,98 114 10 0,65
NRV040 45,53 57 20 0,35
 
Karakteristike pri brzinu motora 875 RPM
Tip

Mmax
(Nm)

Viz
(RPM)

Odnos

Pmax
(kW)

NRV030 21,00 88 10 0,24
NRV040 48,02 88 10 0,53
NRV040 48,02 44 20 0,29
 

{tab Dokumentacija }

nrv1 dimension
nrv2 dimension
nrv data
nrv performance 1
nrv performance 2
predisposition

{jd_file file==146}

{tab Promena u CNC aplikacijama}

Kad koristimo zupčaste letve sa zupčanicima ili navojna vretena sa velikim korakom, ponekad treba povećati prenosni odnos da bi se smanjila brzina kretanja ili ovećao obrtni moment.Reduktori su dobro rešenje za to. Na primer:Neka ac servo motor ima brzinu 3000 ob/min i sistem za kretanje koristit zupčastu letvu modula 2 sa zupčanikom od 16 zuba.Jedna rotacija zupčanika prelazi put od 113 mm koju pruža maksimalna brzina od 339000 mm/min. To je zaista velika brzina za bilo koju mašinu. Smanjenje 1:20 daće brzinu 16950 mm/min što je prihvatljivo.

Primeri : kombinovanja

nrv reductors combinations

 


{tab Ostale primene}

nrv reductors application

 

{/tabs}