Kuglična navojna vretena i matice

ff1_01FF Slobodni oslonac kugličnih navojnih vretena

bf_01BF Slobodni oslonac za kuglična navojna vretena

ef_01EF slobodnai oslonac za kuglična navojna vretena

fk 01Ova ležišta su precizno standardizovana u cilju da obezbede precizno vođenje, pozicioniranje i  rotacije navojnih vretena  koja se kotiste za prenos snage ili linearno kretanje.

fk1_01FK Fiksni oslonac za kuglična navojna vretena

 

 

 

 

bk_01BK fiksni oslonac za kuglična navojna vretena

ek_001EK fiksni oslonac za kuglična navojna vretena

 

ballscrew_dfu_001DFU sistemi kugličnih navojnih vretena sa potpunom eliminacijom zazora.Namenjeni CNC alatniim...