ff1_01FF Slobodni oslonac kugličnih navojnih vretena

fk1_01FK Fiksni oslonac za kuglična navojna vretena

 

 

 

 

bf_01BF Slobodni oslonac za kuglična navojna vretena

Kuglična recilkulaciona navojna vretena

Kuglična navojna vretena različite klase tačnosti i prečnika

Kuglične recilkulacione matice različite tačnosti i prečnika