CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

DC Servo sistemi

dc 180 90 01

DG3S8020 01Servo DC-drajver 80V, 20A omogućava Vam ekonomičnu servo kontrolu DC motora na CNC mašini.  

line driver_01Ukoliko ne posedujete enkoder sa diferencijalnim izlazom,potreban Vam je adapter pomoć kog će te izvršiti povezivanje.

dc_180_90_01DC-servo motor 341890 je namenjen za različite aplikacije automatskog upravljanja što uključuje alatne mašine,rutere ...

DG4S-16035 SM_01Servo DC-drajver 160V, 35A omogućava Vam  servo kontrolu snažnih DC motora na CNC mašini.  

brkc-180 01Kočioni otpornik BRKC-180 je uređaj koji ima zadatak da eliminiše indukcionu energiju koju generiše DC motor od inercije sistema 

nema23-bdcservo_01.jpgDC-servo motori sa ugrađenim enkoderom, bez komutatora i  četkica. Omogućavaju ..

usb 01USB stik za programiranje (PRG01) se koristi za povezivanje servo drajvera DG2S na host računara radi  konfigurisanja drajvera , te za njegovu  dijagnostiku.