CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

Profilisane vođice

HGH35CA 001HGH blokovi-kolica za linearne profilisane vođice imaju veliku tačnost pozicioniranja i dug  vek...

hiwiin rail QHW25C 01HGR profilisane šine se koriste za sklopove sa  HGH i HGW blokovima-kolicima i imaju otvore za povezivanje sa vijcima na gornjoj strani

carriage_fl_01FL blok - kolica za profilisane vođice poseduju prirubnicu koja omogućava veću površinu za povezivanje na konstrukciju...

hiwin hg25 01HGW blokovi-kolica sa ispustom za linearne profilisane vođice, imaju veliku tačnost pozicioniranja i dug  vek...

HGH35CA 001Hiwin

carriage_gl25_001GL blok - kolica za profilisane vođice, kompaktnog oblika, omogućavaj montažu tamo gde imate malo prostora...

Potkategorije