hiwiin rail QHW25C 01HGR profilisane šine se koriste za sklopove sa  HGH i HGW blokovima-kolicima i imaju otvore za povezivanje sa vijcima na gornjoj strani

HGH35CA 001HGH blokovi-kolica za linearne profilisane vođice imaju veliku tačnost pozicioniranja i dug  vek...

Osnovni dinamički opseg opterećenja: 11,38 kN – 208,36 kN.
Linearne vodjice serije HG dizajnirane su sa nosivošću i krutošću većom od ostalih sličnih

Profilisane šine HGR-R HIWIN

HGH Kolica (blokovi) za profilisane vođice HGR-R i HGR-T

HGW kolica sa prirubnicom za profilisane šine HIWIN HGR-R i HGT-R

Opseg osnovnog dinamičkog opterećenja: 0,68 kN – 8,93 kN
MG seriji pripadaju minijaturne linearne vodjice koja dolazi u kompaktnoj veličini sa