Držači ososvina

end-002_01Nosač osovone tipa SHF , namenjen je aksijalnoj montaži, i jedan od najviše upotrebljavanih  ... 

sh1_01Nosač osovone "T" tipa ,nose oznaku  SH, i namenjeni su radijalnoj montaži, ...