Cilindrične osovine

tswcs sisteem 01TSWCS je ojačani sistem vođice sa osloncem , predviđen za veća opterrećenja...

component-021_01

Izuzetna čvrstoća, velika otpornost na habanje, a kod tipa WCS i antikorozivna svojstva su osnovne odlike ... 

component-021_01Izuzetna čvrstoća, velika otpornost na habanje, a kod tipa WCS i antikorozivna svojstva su osnovne odlike ... 

component-011_01Kako se pod uticajem opterećenja ili vlastite težine , osovine nebi ugibale,potrebno je ih fiksirati za podlogu.. 

component-021_01

Izuzetna čvrstoća, velika otpornost na habanje, a kod tipa WCS i antikorozivna svojstva su osnovne odlike ...