componentlm008_01Klizne jedinice su sklopovi linearnog kugličnog ležaja i aluminijumskog kućišta. Osnovna podela je na ...

 

componentlm016_01.jpgKlizne jedinice su sklopovi linearnog kugličnog ležaja i aluminijumskog kućišta. Osnovna podela je na kućišta..

tbr20_01Klizne jedinice otvorenog tipa T, su namenjene jačim opterećenjima linearnog vođenja.

Linearni sistemi vođica i osovina cilindričnog oblika

Elementi za držanje i montiranje vođica

Laka i brza montažu na uređaj. Izmenjivi linearni ležaj

Linearni kuglični ležaj