Cilindrične vođice

componentlm008_01Klizne jedinice su sklopovi linearnog kugličnog ležaja i aluminijumskog kućišta. Osnovna podela je na ...

 

tbr20_01Klizne jedinice otvorenog tipa T, su namenjene jačim opterećenjima linearnog vođenja.

componentlm016_01.jpgKlizne jedinice su sklopovi linearnog kugličnog ležaja i aluminijumskog kućišta. Osnovna podela je na kućišta..