Linearna tehnika

 Thumbnail

Linearne tehnologije, što uključuje linearne cilindrične i profilisane vođice, kolica, linearne ležajeve i kuglična navojna vretena

componentlm008_01Klizne jedinice su sklopovi linearnog kugličnog ležaja i aluminijumskog kućišta. Osnovna podela je na ...

 

tswcs sisteem 01TSWCS je ojačani sistem vođice sa osloncem , predviđen za veća opterrećenja...

component-021_01

Izuzetna čvrstoća, velika otpornost na habanje, a kod tipa WCS i antikorozivna svojstva su osnovne odlike ... 

componentlm016_01.jpgKlizne jedinice su sklopovi linearnog kugličnog ležaja i aluminijumskog kućišta. Osnovna podela je na kućišta..

component-021_01Izuzetna čvrstoća, velika otpornost na habanje, a kod tipa WCS i antikorozivna svojstva su osnovne odlike ... 

component-021_01

Izuzetna čvrstoća, velika otpornost na habanje, a kod tipa WCS i antikorozivna svojstva su osnovne odlike ... 

tbr20_01Klizne jedinice otvorenog tipa T, su namenjene jačim opterećenjima linearnog vođenja.

component-011_01Kako se pod uticajem opterećenja ili vlastite težine , osovine nebi ugibale,potrebno je ih fiksirati za podlogu.. 

end-002_01Nosač osovone tipa SHF , namenjen je aksijalnoj montaži, i jedan od najviše upotrebljavanih  ...