Kod CNC sistema sve je bitno, i zavisno. Teško da se može odvojiti neki sklop koji je važniji od drugog. Ako bi to bilo moguće, verovatno je sklop motor-spojnica-vreteno  kičma sistema i na njemu se greške moraju svesti na minimum. Podrazumeva se da je izbor vretena u zavisnosti od opterećena i radne dužine izvršen ispravno. Sledeće je tačnost navojnog vretena. Kao što nam je poznato, sva kuglična navojna vretena se izrađuju u određenoj tačnosti i deklarišu oznakom C0-C10.Osnovnu izradu čine precizno valjana vretena (C7-C10), a u zavisnosti od tačnosti, ista se mogu brusiti do visoke preciznosti i njihova tačnost se gradira od C0-C6. Greška koja se meri odstupanjem na određenoj dužini (300mm) se kreće u sledećim veličinama: C0=4μ,C1=6μ,C2=9μ,C3=12μ,C5=23μ,C7=50μ i C10=210μ.

exbalscrewinbalscrew

Vodite računa da je cena precizno-brušenih kugličnih vretena mnogo veća od valjanih.Takođe, potrebno je potrebno je poznavati i grešku celog CNC sistema, te je nepotrebno insistirati na visokoj tačnosti vretena, ako su nam druge komponente sistema sa većom greškom.Ovo je posebno važno kod CNC rutera koji se koriste za obradu drveta,plastike,aluminijuma, gde će vreteno tačnosti C7 zadovoljiti i najprobirljivije.

 

Materrijal izrade

Tretman

Tvrdoća

Navojno vreteno

S55C

Visoko/frekfentno term.

HRC56~62

Recilkulaciona matica

SCM420

Cementacija

HRC56~62

Čelične kuglice

SCM420

Termička obrada

preko HRC60

Obrada krajeva je teži deo instalacije kugličnog vretena.To je komplikovano  pre svega zbog nekoliko milimetra izuzetno tvrde površine nastale termo-hemijskom obradom vretena.Dakle, vaš strugar će to i sam znati, a Vama savet da laganim brušenjem prvo skinete taj sloj u dužini potrebnoj za obradu, pa tek onda stavite vreteno na strug. Struktura završetka vretena koji se montira na fiksni oslonac izgleda ovako

obrada-zavretka

U tablici su date detaljne preporučene dimenzije za obradu krajeva vretena .Naravno, Vi možete sami odrediti mere obrade, prema vašim priključcima ,spojnicama, i  ležajevima.

d

A

B

E

F

M

S

12

8

6

35(30)

9

M8X1/0.75

10

14/15

10

8

36

15

M10X1/0.75

11

16/18

12

10

36

15

M12X1

11

20/25

15

12

49

20

M15X1

13

25

17

15

53

27

M17X1

14

28/30/32

20

17

59

25

M20X1

17

36

25

20

76

30

M25X1.5

20

40

30

25

72

38

M30X1.5

25

45

35

30

83

45

M35X1.5

28

50/55

40

35

98

50

M40X1.5

35

Namena fiksnog oslonca je da pričvrsti završetak vretena na telo mašine, te da onemogući bilo kakvoaksijalno kretanje vretena.Eliminacija zazora se ostvaruje pritezanjem vretena preko dva ,međusobno uparena,ležajeva sa ugaonim kontaktom. Na drugom kraju vretena je oslonac koji pričvršćuje vreteno za telo mašine, ali mu omogućava aksijalno kretanje. Time je eliminisano opterećenje koje nastaje prilikom temperaturne diletacije vretena. Struktura završetka vretena koji se montira na slobodan oslonac izgleda ovako

oslonac-vretena

d

A

E

B

F

B

8

6

9

5.6

6.9

0.9

12

6

9

5.6

6.9

0.9

14

8

10

7.6

7.9

0.9

15

8

10

7.6

7.9

0.9

16

10

11

9.6

9.15

1.15

18

10

11

9.6

9.15

1.15

20

15

13

14.3

10.15

1.15

25

15

13

14.3

10.15

1.15

25

17

16

16.2

13.15

1.15

28

20

19(16)

19

15.35(13.35)

1.35

30

20

19(16)

19

15.35(13.35)

1.35

32

20

19(16)

19

15.35(13.35)

1.35

36

25

20

23.9

16.35

1.35

40

30

21

28.6

17.75

1.75

45

35

22

33

18.75

1.75

50

40

23

38

19.95

1.95

55

40

23

38

19.95

1.95

Struktura fiksnog  oslonca je data na slici ispod. Možete ga , ukoliko imate iskustva sami napraviti.Daleko je bolje to prepustiti nekom iskusnijem, ili pak kupiti od proizvođača, što svakako preporučujemo za ozbiljnije projekte.

oslonac-fiksni

Za one koji su se upustili u samogradnju oslonaca za vretena, na raspolaganju su 3d modeli i crteži

Files:
pdf.png fiksni_oslonac_fk12 HOT
(0 votes)
Date 2015-10-12 File Size 226.86 KB Download 565 Download

pdf.png fiksni_oslanac_fk12a HOT
(0 votes)
Date 2015-10-12 File Size 230.83 KB Download 424 Download

Pritezanjem rukavca vretena između lažaja, u potpunosti eliminišete aksijalni (i radijalni) zazor. Tek posle tog pritezanja, kvalitet vretena i njegove matice mogu doći do izražaja.Trebamo napomenuti da i kod oslonaca imamo nekoliko klasa tačnosti (P0-P5), kao i nekoliko veličina zatezanja (preload).Drugi oslonac trpi samo radijalno opterećenje, i u sebi sadrži samo jedan radijalni ležaj,obezbeđen od kretanja seger-osiguračem.

nutmontageNavojno kuglično vreteno obično isporučujemo sa ugrađenom recilkulacionom maticom .Svesni smo da to otežava obradu vretena, ali je to najsigurniji način da Vas zaštitimo od nestručne montaže iste. Za one kojima to ne predstavlja problem, predlažemo da demontažu matice sa vretena obave preko priručnog alata.Od plastike ili aluminijuma napravite cilindrični komad koj odgovara najmanjem prečniku vretena, prislonite uz vreteni, i polako, bez odvajanje, "odmotajte" maticu sa vretena na napravljen komad. Najbolje je da to bude cev, a po završetku premeštanja matice,sa užetom, ili žicom, koju će te protnuti kroz cev obezbedite sklop od odvajanja.Obratite pažnju da ivice vretena budu "skinute",kako ostaci sečenja ili druge obrade nebi oštetili maticu

 

nutmontage2Prilikom montaže matice na pokretni deo skklopa treba voditi računa da matica naleže jednko celom površinim, jer će u suprotnom doći do oštećenje tokom rada.Naravno, ono što je osnovno je da navojno vreteno i osovine za vođenje budu idealno paralelne ,te, da obezbedite pun sklad funkcionisanja vretena i sistema za linearno kretanje, bez pojava zakošenje,kočenja,zadiranja i sliično.Sistem mora da funkcioniše bez opterećenja, i dobro ga izbalansirajte pre finalnog pritezanja.

 

 

 

preloadingBacklesh, ili napred nazad bez praznog hoda.Ukoliko koristite duple matice,imate mogućnost da uradite pritezanje (preload) po Vašoj želji. Da podsetimo. Kako bi se izbegla pojava zazora  između matice i navojnog vretena, vrši se određeno pritezane, bolje reći pomeranje, dve polovine matice. Postoje više načina pritezanja ali su u upotrebi nekoliko. Obeležavaju se sa P0-zazor fabrički,nema pritezanja, P1-zazor 0,sila pritezanja 0, P2-zazor 0, postoji mala sila pritezanja,P3-zazor 0,srednja sila pritezanja, i P4-zazor 0,velika sila pritezanja.Što je sila pritezanja veća, otpor vretena je veći. Dakle duple matice se montiraju sa odstojnikom koji se nalazi između njih.Promenom njegove debljine, menjate ratojanje između njih, samim tim i veličinu preload-a.Time nalazite najbolji odnos između sile zatezanja i opterećenja vretena.Naravno, na većini rutera nemate potrebe za prelodovanjem.Velik broj rutera sasvim lepo radi i sa trapeznim vretenima. Potrebe za duplim maticama će te imati ako radite retrofit ili slično.

 dfu