hkt30 5E_03

{tab Set HEDSS HKT30}

Rotacioni inkrementalni enkoderi tipa 301 su namenjeni za ugradnju na osovine servo motora i zadatak im je merenje broja obrtaja osovine, kao i smer i brzinu obrtanja motora. Pripadaju grupi optičkih enkodera i isporučuju se u kitu za montažu na servo motor.Lake su konstrukcije i malih dimenzija tako da ne zahtevaju dodatan prostor za ugradnju. Izlazni signal enkoderi su pravougaoni impulsi koji se koriste kao informacija za upravljanju motorom. Ti impulsi se mogu brojati radi proračuna pozicije ili određivanja smera i brzine. Kanali A i B su fazno pomereni, i njihovim upoređivanjem se određuje smer obrtanja rotora motora.

 

{tab Tehničke karakteristike}

Rotary encoder HKT30 type D osovine Rezolucija Izlaz Br.kanala
Model HKT30-6.35-500-5E Ø 6,35mm 500 Naponski 3
Model HKT30-6.00-500-5E Ø 6,00mm 500 Naponski 3
Model HKT30-6.00-1000-5L Ø 6,00mm 1000 Drajver 2
Incremental rotary encoder HKT30
Električni parametri  
Napon napajanja  Vcc DC+5 ± 5%
Izlzni napon Vh ≥ 85%Vcc, Vl ≤ 0,3V
Potrebna struja ≤100mA
Frekfentni odziv 0-100 KHz
Format izlaznog talasa Pravougaoni talas
Rezolucija -broj linija 500
Simetrija 0,5T± 0,1T
Mehaničke osobine  
Otvor za osovinu motora Ø 6,35mm (1/4”) i Ø 6mm
Odstupanje aksijalno ± 0,1 mm
Odstupanje radijalno ± 0,015 mm
Moment inercije 5x10¯7/Kgm²
Brzina obrtanja Nema limita
Otpornost na vibracije 50m/s², 10~200Hz, XYZ, 2h svaka
Otpornost na udar 980m/s², 6ms, XYZ ,2 puta svaka
Konstrukcija IP50
Radni vek MTBF>10000h (+25C°, 2000rpm)
Radna temperatura -10 ~ +80C°
Težina 0,1 kg
Isporučuje se u kitu za ugradnju  

Dimenzije
hkt30 11

{tab Izlazni signali}
Tipovi izlaznih signala i povezivanja
encoder-output1

Veze prema boji provodnika
  1 2 3 4 5      
HKT30-6.35-500-5E 0V Sig Z Sig A + 5V Sig B      
Boja priključnih kablova Crna Žuta Zel. Crv. Bela      
   1  2  3  4  5  6  7  8
HKT30-6.00-1000-5L 0V + 5V Sig A Sig A/ Sig B/ Sig B Sig Z Sig Z/
Boja priključnih kablova Crna Crve. Zel. Braon Siva Bela    
 Konekcija  HKT30-5E se postiže preko konektora sa 5 izvoda .Uz enkoder isporučujemo širmovani kabli sa konektorom. Kod modela HKT30-5L (Line driver konekcija),širmovani kabal je direktno vezan za elektronski sklop enkodera. 

{tab Montaža}
hkt30 5L_03
Enkoder se isporučuje u kitu u kome se nalaze svi elementi  potrebni za montažu (na slici je kit koji koristi Line Driver izlaz) . Montaža na servo motor se obavlja na sledeći način:
Centriranje saosnost se postiže na sledeći način. Navlaćenjem čaure na osovinu centrirate telo kućišta na motor.
encoder_montage_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon filsiranja kućišta encodera postavljate distantni element kako bi ste odredili tačno rastojanje optičkog diska od kućišta
encoder_montage_2

 

 

 

 

 

 

Pristupate montaži optičkog diska na osovinu.Nakon provere da nema dodirivanja sa drugim delovima, disk fiksirate pomoć zavrtnja.
encoder_montage_3

 

 

 

 

 

 

Nakon fiksiranja diska , montirate senzor enkodera, pažljivo da ne oštetite disk. Optički disk prilikom okretanja nesme da dodiruje senzor ,niti bilo koji deo enkodera.
encoder_montage_4

 

 

 

 

 

 

 

Nakon svih provera montirate poklopac kućišta enkodera.
encoder_montage_5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{tab Download}

{/tabs}