Hedss001_03

{tab ISM6045}

Prilagođen je kontroli na numeričkim mašinama,mašinama za štampanje i ostalim uređajima. Izlazni linijski signal je jak i omogućava prenos na veću daljinu. Uređaj je lak za instalaciju, deo koji se ugrađuje je tanak, dimenzija Ø50,8x21mm.To omogućava montažu u kontrolere raznih proizvođača, na samu mašinu, ili na daljinsku konzolu. Nezamenjiv je na svim CNC mašinama gde je potrebno da brzo i lako ručno pozicionirate obradak ili alat.

{tab Tehničke karakteristike}

Rotary Hand Wheel ISM6045
   
Napon napajanja  Vcc DC+5 ±0,5V or +5~12V
Rezolucija 100 pul/rev
Izlzni napon Vh ≥ 85%Vcc, Vl ≤ 0,3V
Potrebna struja ≤100mA
Frekfentni odziv 0-2KHz
Format izlaznog talasa Pravougaoni
Simetrija 0,5T± 0,1T
Startni moment 1x10² Nm (25C°)
Pozicija signla
Brzina obrtanja 500 rpm
Otpornost na vibracije 50m/s², 10~200Hz, XYZ, 2h svaka
Otpornost na udar 980m/s², 6ms, XYZ ,2 puta svaka
Konstrukcija IP54
Radni vek MTBF>10000h (+25C°, 2000rpm)
Radna temperatura -10 ~ +70C°
Težina 0,3 kg
   

Dimenzije
dimension_ISM6045

Konekcija
Kod 1 2 3 4 5 6
L izlaz A B OV Vcc A B
C,E,F izlaz A B OV Vcc - -
             

signal_ISM6045

{tab Download}

{/tabs}