Q2 Elastične čaure

Set stezne glava sa 8 elast. čaura DIN 6388, 4-16mmSet stezne glave sa 8 čaura je osnovni komplet koji svaki glodač treba da poseduje...