k11a_01Ovaj tip stezne glave poseduje dvodelne paknove, i samim tim pruža veću fleksibilnost u radu...

Glava sa adapterima za urezivanje navojaSet glava sa adapterima za urezivanje navoja

Stezne glave za strugoveVelik izbor kvalitetnih steznih glava sa 3 i 4 pakna. Glave su sa brušenim kanalima, u...

Obrtni šiljci za konjić struga

Multifix nosači alata za strugove

Morze čaure

Ekscentar glave za bušenje i razbušivanje

Držači alata za glodalice

Nosači alata sa Morze konusom DIN228

Stezne glave za ER ćaure sa morze konusom DIN 228

Morze adapteri za bušačku glavu DIN 228 tip DIN 238

Nosači alata za glodalice sa konusom DIN2080

Stezne glave za ER čaure DIN2080

Kombinovani i obični nasadni trn DIN 2080

Adapteri za bušačku glavu DIN 2080 tip DIN 238

Adapter za morze konus DIN 2080

Weldon stezne glave za alat , prihvat DIN 2080

Nosači alata sa konusom DIN 69871, odnosno ISO 7388-1

Stezne glave za ER čaure DIN 69871

Trn za nasadna glodala DIN 69871 odnosno ISO 7388-1

Adapteri za bušačku glavu DIN 69871 odnosno ISO 7388-1

Adapteri za morze konus DIN 69871 odnosno ISO 7388-1

Weldon stezne glave za alat DIN 69871

Nosači alata sa konusom JIS B 6339 MAS BT, odnosno ISO 7388-2

ER Stezne glave za konuse JIS B 6339 (MAS-BT) odnosno ISO 7388-2

Trn za nasadna glodala JIS B 6339 (MAS-BT) odnosno ISO 7388-2

Adapteri za bušačku glavu sa konusom JIS B 6339 MAS BT, odnosno ISO 7388-2

Adapteri za morze konus sa prihvatom JIS B 6339 (MAS-BT) odnosno ISO 7388-2

Weldon stezne glave za alat MAS BT konus

Koordinantni stolovi za alatne i ostale mašine

Mehaničke i hidraulične mašinske stege

Setovi pribora za stezanje za radne stolove

Stezne čaure koje pripadaju DIN 6341, sadrže sledeće tipove:
Tip 302E, 319E, 324E, 349E, 351E, 351E, 355E, 358E, 359E, 355E, 363E, 364E, 366E, 367E,

Ekonomični kompleti steznih čaura