Pribor za stezanje-vezivanje T20

Set za vezivanje T20

62 kaljena elementa,za žljeb od 20mm.Namenjen velikim alatnim mašinama i  pogonima sa presama.Izuzetno robusni elementi za stezanje na drvenoj podlozi. Pre svega, za upotrebu na većim mašinama i presama, za stezanje alata, obratka i slično.

  • 24 vijaka, po 4 komada u različitim dužinama
  • 6 T-slot matica,6 hex. matica,4 produžene
  • 6 šapa za vezvanje (3 para), 12 stepenastih podmetača (6 para)
  • Kompaktno pakovanje