Hidraulične mašinske stege HV155

HV155

Hidraulične mašinske stege sa velikom silom stezanja i mogućnošću podešavanja dužine stezanja. Mašinske stege potrebne pogonima koji imaju potreb za jačom slom stezanja, preciznosću i većim otvorom između čeljusti. Funkcionišu tako što se mehaničkim putem  čeljusti dovedu u položaj za stezanje (brzo primicanje), a onda prelaze u fazu stezanja pomoć hidrauličnog sistema. Sila potrebna za prelazak iz mehaničkog  u hidraulično stezanje, podešava se pomoć vijka koji se nalazi u osovini za priključivanje ključa  za stezanje. Mogućnost menjanja radne dužine sa čvrstim fiksiranjem

  • tačnost(paralelnost) 0.025/100 mm
  • radne površine kaljene i brušene na HRC50-60
  • telo od kvalitetnog odlivka
  • opciono, uređaja za podešavanje sile stezanja