cstp4324 03

CST-P 4324

Precizan koordinatni sto, dimenzija 430x240mm. Njegova preciznost je u tome što pomoć uvlačenja kosih letvi , po svakoj osi, omogućava  laku eliminaciju zazora između kliznih površina  pokretnih delova stola . Pogodan je za sve vrste  glodanja i bušenja.Klizne površine su tuširane. Sadrži nonijuse gradacije 0,02 mm, graničnike za ograničavanje posmaka, kao i vijke za blokadu stola u odgovarajućem položaju Na stolu se nalaze lenjiri sa milimetarskom podelom..Potreban svakoj radionici koja ne poseduje glodalicu.

  • Materijal izrade - odlivak
  • Radna površina stola 430x240 mm
  • Povećana tačnost - tuširane površine
  • Podesive letve za eliminaciju zazora
  • Ručice za blokadu kretanja
  • Podesivi graničnici
  • Metalne ručice sa milimetarskom podelom