arrbor_mk4-b18_03

Adapteri DIN 238/228-1B

Adapteri su namenjeni za montažu steznih glava za bušenje.Uglavnom su u upotrebi sa dva konusa, B-16 i B-18.Na drugom kraju adaptera se nalaze priključci za glavu mašine..Priključak na vreteno mašine morse konusi, Mk-2,Mk-3 i Mk-4, DIN 228-1B