69871 er40_031

Stezne glave tip ER, za čaure DIN 6499 ER

Primenjuje se za stezanje  dvostruko konusnih, obostrano prorezanih steznih čaura tipa ER , DIN 6499. Alati se drže celom dužinom stezne čaure. Vađenje steznih čaura iz glave uz pomoć žljeba za skidanje prilikom opuštanja stezne navrtke. Pripadaju grupi držača alata namenjenih automatskoj izmeni u skladu sa DIN69871

  • Kvalitet tolerancije ugla konusa  prema DIN 69871.
  • Legirani čelik za cementaciju sa velikom zateznom čvrstoćom
  • Cementirani HRC 60-2  i bruniran