2080 6358_03

Kombinovani trn DIN6358

Primenjuje se za prihvat glodala sa uzdužnim ili poprečnim žljebom prema DIN 842, 1880 i glodačkih glava prema DIN 1830.

Isporučuje se sa vijkom za pričvršćivanje glodala, klinom, prstenastim obrtačem i ključem za stezanje glodala.

    • Kvalitet tolerancije ugla konusa 3 prema DIN 2080

    • Legirani čelik za cementaciju sa velikom zateznom čvrstoćom u jezgru

    • Cementiran HRC 60-2 ,bruniran

    • Ključ za stezanje glodala

6358 key