k11a_03

Stezne glave za struganje Tip A

Ovaj tip stezne glave poseduje dvodelne paknove, i samim tim pruža veću fleksibilnost u radu, posebno kada imate potrebe za upotrebom takozvanih "mekih" paknova. Odvijanjem gornje polovine pakna i njegovim okretanjem  omogućavate unutrašnji prihvat (kontra-paknovi). Takođe, prilikom izrade "mekih" paknova izbegavate komplikovano spiralno ožljebljenje, već  izrađujete jednostavan žljeb preko kog vršite vezivanje. Donji deo pakna je napravljen od kvalitetnog materijala i obezbeđuje dug vek. Materijal tela glave: odlivak

  • Cilindrična , samocentrirajuća glava
  • Koncentričnost ispod 0.05
  • Dvodelni paknovi za promenu prihvata, u skladu sa standardom ISO 3442
  • U setu je T ključ za stezanje i imbus ključ za promenu paknova