Elastične stope za mašine

Elastične stope

Prooizvod je namenjen za montažu na  alatne i druge mašine, kako bi se smanio nivo buke i vibracije koje emituje mašina. Unutar kućišta se nalazi specijalno oblikovana elastična guma sa ciljem da eleminiše vibracije i udare. Zavrtanj omogućava laku montažu i nivellisanje mašine.

  • Zavrtanj za montažu i nivelisanje mašine
  • Fleksibilna guma unutar metalnog kućišta