er40_003

ER elastične čaure

er_spring_collet

Elastične stezne čaure ER8-50 ,DIN 6499B, spadaju u najviše korišćene čaure u mašinskoj obradi na konvencionalnim mašinama.
Izrađuju se u 8 osnovnih veličina, i svaka od njih ima svoj raspon stezanja

  • Izrađene su od specijalnih elastičnih čelika
  • Velika tačnost izrade
  • Upotrebljavaju se za glodanje,bušenje,struganje
Tip ER čaure Ø stezanja min. Ø stezanja max. Kapacitet stezanja
ER8 0,5 mm 5 mm 0,5 mm
ER11 1 mm 7 mm 0,5 mm
ER16 1 mm 10 mm 1 mm
ER20 1 mm 13 mm 1 mm
ER25 2 mm 16 mm 1 mm
ER32 3 mm 20 mm 1 mm
ER40 4 mm 26 mm 1 mm
ER50 6 mm 34 mm 1 mm