DC-Servo pbrs2 03

Na slici   možete videti povezivanje servo drajvera DG-4S 160-35, DC servo motora NEMA34 180-90, preko interfejsa PB-2RS . Na šemi se zbog preglednosti vide samo dve servo ose, dok ploča dozvoljava rad sa 4 ose.

Tjuniranje motora


Pomoć softwera za konfigurisanje drajvera Servoconfigurator 3 , i USB programatora podesite parametra koji najbolje odgovaraju Vašem CNC sistemu. Upotrebite uputstvo za podešavanje ,kako bi to uspešno uradili. Ukoliko nemate iskustva , ovde možete preuzeti PID podešavanje za motor NEMA34 180-90 , koje je potrebno učitati u drajver. Nakon  testiranja,i eventualnih korekcija, možete uraditi ostala povezivanja.