Alatne mašine

Oprema za vaš pogon

d1340_025_03

Model D1340

Ø330 x 1000 mm. Laki strug za pojedinačnu proizvodnju, prototip , održavanje i edukaciju. Odličan za vaš početak. Ekonomičan strug za sve namene, pre svega kao prateća mašina u servisu,radionici,proizvodnji

  • Kaljene i brušene prizmatične vođce
  • Kaljeno i precizno brušeno navojno vreteno
  • Priključak na glavno vreteno preko Camlock ASA D1-4"
  • Emergency-Stop prekidač
  • Mehanička kočnica glavnog vretena
  • Zaštitnik za steznu glavu po CE standardu
  • Prilagodljivi konjiæ +/-5mm, halogena lampa, sistem za hlađenje alata
  • Proizvedeno u skladu sa DIN 8606 (toolmaker’s precision)

E-Shop-Mašine