Alatne mašine

Oprema za vaš pogon

Stoni strug za metal D250V

Model D250V

Ø 250x750 mm. Dostojan naslednik modela D230V. Strug podesan za edukaciju, održavanje, kao i u kućne radionice. Varijabilna regulacija brzine, speed DRO ,velika radna dužina D250V-Velika radna dužina, variabilnii prenos, digitalni displej brzine. Strug podesan za edukaciju ,održavanje, kao i u kućne radionice

  • Max.prečnik obrade 250 mm
  • Max.dužina obrade 750 mm
  • Glavno vreteno sa dva precizna konusna ležaja
  • Konus vretena Mk-4
  • Otvor vretena 26mm
  • Digitalno pokazivanje broja obrtaja
  • Varijabilni prenos, 2000 obrtaja
  • Brušene i kaljene masivne "V" vođice
  • Težina sa dodacima 140 kg

E-Shop-Mašine