Alatne mašine

Oprema za vaš pogon

 

Model TR-D500H

CNC strug velikog spektra primene, sa obradom Ø 500x750mm. Hidraulično stezanje, revolver nosač sa 4-6 alata. Namenjen serijskoj i pojedinačnoj proizvodnji ,alatnici.

Strug se proizvodi u dve varijante.Osnovni model TR-D500, spada u "Toolroom" varijante strugova, i namenjen je alatnici,prototipu ili pojedinačnoj proizvodnji.  Model TR-D500-H poseduje standardno ugrađen hidraulični protočni sistem za stezanje i NC vertikalni revolver nosač sa 6 alata, i osnovna mu je namena pojedinačna  i manja serijska proizvodnja.

  • Mogućnost obrade Ø 500x750mm 
  • Mogućnost hidrauličnog  stezanje, stezna glava Ø 200/3 
  • NC revolver nosač alata sa 6 pozicija
  • Široka klupa(400mm) sa brušenim i kaljenim vodjicama
  • AC servo motori i Siemens 808D upravljačka jedinica

E-Shop-Mašine