Alatne mašine

Oprema za vaš pogon

BS128 03

Model BS128 HDR

Trakasta testera za metal koja je potrebna u alatnici, bravarskoj radionici,održavanju

Ram testere od odlivka visoke krutosti

Tri brzine sečenja omogućuju optimalan izbor

Stega sa skalom za pravilan izbor ugla

Hidraulična regulacija automatskog spuštanja rama testere

Laka za nošenje po gradilištu

E-Shop-Mašine