Alatne mašine

Oprema za vaš pogon

bs260-035_03

Model BS260

Testera namenjena profesionalcima. Okretna brzo-stezuća stega, dve brzine sečenja i hidraulično automatsko spuštanje rama su razlozi zbog kojih je trebate imati. Trakasta testera za metal koja je potrebna u alatnici, bravarskoj radionici, serijskoj proizvodnji.

  • Ram testere od odlivka visoke krutosti

  • Dve brzine sečenja omogućuju optimalan izbor

  • Sistem za hlađenje sa pumpom i rezrevoarom za emulziju

  • Stega sa skalom za pravilan izbor ugla

  • Brzo-stezuće stege

  • Mogućnost postavljanja rama testere pod različitim uglovima

  • Auto stop u krajnjem položaju

  • Kontrolisano zatezanje trake sa indikatorom

 • Hidraulična regulacija automatskog spuštanja rama testere

E-Shop-Mašine