Alatne mašine

Oprema za vaš pogon

Trakasta testera BS180

Model BS180

Trakasta testera za metal koja je potrebna u alatnici, bravarskoj radionici,održavanju

    • Ram testere od odlivka visoke krutosti

    • Četiri brzine sečenja omogućuju optimalan izbor

    • Sistem za hlađenje sa pumpom i rezrevoarom za emulziju

  • Stega sa skalom za pravilan izbor ugla
  • Hidraulična regulacija automatskog spuštanja rama testere

E-Shop-Mašine