CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

  

 

teknomotor_c31_075_sb_003

Serija HF C31/40

Visoko frekfentni motori serije C31/40 prema svojim dimenzijama imaju velike snage. Velika brzine rotacije ih čini pogodnim za pogon mašina za  obradu pene,modelarskog voska,meke plastike i sl. Treba voditi računa da oni mogu da podnose samo radijalna opterećenja, dok su ,zbog nedostatka aksijalno-radijalnog seta ležaja, nepodesna za obrade gde postoje i aksijalna opterećenja. Dakle, prilikom odabira tipa motora,morate o tome voditi računa, jer će neadekvatna upotreba rezultirati oštećenjem ležajeva motora. Pritom treba uzeti u obzir i druge parametre, kao što su tipovi i veličina alata, kao i režimi obrade. Visoko-frekfentni motori se proizvode u dve verzije priključka na osovini: ISO-ER glavom za prihvat i stezanje ER 20 (Ø1-13mm) elastičnih čaura, i sa žljebom za prihvat alata ili nekog transmisionog elementa . 
Oznaka ove serije  C31/40  je SB ,snage su od 0.22-0.73 kW i 12.000-18.000 obr/min nalaze široku primenu na malim i srednjim mašinama za graviranje, izradu prototipa, kao i u raznim aplikacijama gde je aksijalno opterećenje svedeno na minimum ( za obradu pene,modelarskog voska,meke plastike i sl.)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

STATOR: Trofazni indukcioni motor, klasa izolacije F.
ROTOR: kavezni rotor balnsiran prema  DIN 1502373 normama.
KUĆIŠTE: zatvorena konstrukcija. Kućište je izrsđeno  od ekstrudiranog aluminijuma .
HLAĐENJE: ventilatorom na osovini.
ZAŠTITA: IP 54
BALANSIRANJE: standardno balansiranje sa pola ključa.