CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

  

 

c31_04

Serija C31/40 DBS/DBL

Obradni motori serije C31/40 DBS  prema svojim dimenzijama imaju velike snage. Velika brzine rotacije i mogućnost mešovitog opterećenja (radijalnog i aksijalnog), čini ih pogodnim za pogon mašina za obradu drveta ,aluminijoma ,plastike, stakla i sl.. Isporučuju se u dve varijante priključka na osovini: Sa ISO-ER glavom za prihvat i stezanje ER 20 (Ø1-13mm) elastičnih čaura, i sa žljebom za prihvat alata ili nekog transmisionog elementa. Konstrukcija motora omogućava različita opterećenja vretena (radijalna i aksijalna). Prilikom upotrebe motora treba uzeti u obzir i druge parametre, kao što su tip, uravnoteženost, ispravnost i veličina alata, kao i izabrani režim obrade. Obradni motori su dinamički balansirani i za niže vrednosti vibracija , što omogućava velike brzine obrtanja. Za razliku od VF motora, kod obradnih motora set ležajeva obavezno sadrži visokokvalitetne ležajeve sa kosim kontaktom.
Serija C31/40-DBS iDBL su  snage od 0.22-0.73 kW, za rotacione brzine 12.000 do 24.000 rpm, gde je dominantno mešovito opterećenje.Obradne motore DBS tipa možete koristiti za obradu pene,plastike, drveta,stakla  kao i mekših metala (aluminijum i sl. legure)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

STATOR: Trofazni indukcioni motor, klasa izolacije F.
ROTOR: kavezni rotor balnsiran prema  DIN 1502373 normama.
KUĆIŠTE: zatvorena konstrukcija. Kućište je izrsđeno  od ekstrudiranog aluminijuma .
HLAĐENJE: ventilatorom na osovini.
ZAŠTITA: IP 54
BALANSIRANJE: standardno balansiranje sa pola ključa.