CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

.
step_60B002_04

 

motiontech_logo.pngStep motori NEMA 24 (60 x 60 mm) se upotrebljivi u različitim aplikacijanma koje odgovaraju njihovoj prirodi. Podesni su za konverziju konvencionalnih mašina u CNC, kao i za izgradnju novih CNC mašina,CNC rutera ,aktuatora, pozicionera i ostalo. Svi modeli su dvofazni, hibridni,te imaju mogućnost kombinovanja veza na drajvere ,kojima se može izabrati najadekvatnij režim rada.

  • Tačnost koraka ±5%

  • Radna temperatura 80 C° Max.

  • Temperatura okruženja 20 Cº~+50 C°

  • Otpor izolacije 100MΩ Min.50V DC

  • Dielektrična izdržljivost 500V AC 1minute

SH60D002

Karakteristike NEMA24 SH60D002
Način
vezivanja
Moment
±10%Nm
Struja
A/phase
Otpor ±10%
 (ohm/phase)
Indukcija ±20%
 (ohm/phase)
Dužina
mm
Inercija rotora
kg x cm²
Težina
kg
Paralelno 3,00 4,20 0,70 3,20 90 0,84 1,4
Serijski 3,00 2,12 2,80 12,80
Unipolarno 2,15 3,00 1,40 3,20
   

 nema24_85_iso