CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

.
nema23_03

 

motiontech_logo.pngStep motori NEMA 23 (57mm) se upotrebljivi u različitim aplikacijanma koje odgovaraju njihovoj prirodi. Podesni su za konverziju konvencionalnih mašina u CNC, kao i za izgradnju novih CNC mašina,CNC rutera ,aktuatora, pozicionera i ostalo. Svi modeli su dvofazni, hibridni,te imaju mogućnost kombinovanja veza na drajvere ,kojima se može izabrati najadekvatnij režim rada.

  • Tačnost koraka ±5%

  • Radna temperatura 80 C° Max.

  • Temperatura okruženja 20 Cº~+50 C°

  • Otpor izolacije 100MΩ Min.50V DC

  • Dielektrična izdržljivost 500V AC 1minute

SH57A800

Karakteristike NEMA23 SH57A800
Naziv

Korak
(º)

Dužina
(mm)

Napon
(V)

Struja
(A)

Otpor
(Ω)

Indukt.
(mH)

Moment
(Nm)

Izvodi
(br.)

;

Inercija
(kgcm²)

Težina
(kg)

SH57A800 1.8 84 7.5 1.5 5 10 1.6 8 0.53 1.13

 nema23_84_iso

SH57A800

*) boje izvode mogu biti različite u zavisnosti od serije step motora