CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

driver5980_003

Osnovne karakteristike

SD5980 je ekonomičan mikrostep drajver pogodan  za napajanje 2-4-faznih hibridnih koračnih motora. Korištenjem  bipolarne konstantne struje može izvući više različitih momenta iz istog motora, i u usporedbi sa tradicionalnim drajverima. Njegova  tehnologija omogućava da struja u zavojnicama  bude dobro kontrolisana i uz relativno malu valovitost struje, što utiče da zagrijavanje motora bude manje.
Osnovni parametri:

  • Ekonomičan drajver sa visokim  momentom i  brzinom
  • Napajanje do +80VDC
  • Izlazna struja do 5,86 A
  • Optički izolirani ulazni signali
  • Automatska redukcija struje
  • 14 rezolucija mikrostepa
  • Namenjen je za dvofazne i četvorofazne step motore, pulse frekfencija do 200KHz

Konektori

SD5980 ima dva konektora, P1 za kontrolu signala veze, P2 priključak za struju i motorne veze. Sledeće tablice su kratki opisi dva konektora od SD5980. Više detalja , su predstavljeni u daljem tekstu.
Priključak P1

   
PUL+,PUL- Predstavlja ulazni signal , za svaku efektivni impuls diže ili pada;Kada je napon 4-5v ,tada je  PUL-Hi, a kada je 0-0 .5 V tada je  PUL-Low.Za ispravan rad, pulse trajanje bi trebalo biti duži od 5μs.Za vezivanje na 12 V ili 24 V koristiti otpornike.
DIR+,DIR- U impulsnom modu, to je signal niske / visoke veličine napona, I predstavlja dva smjera rotacije motora;DIR signal bi trebao biti ispred PUL signala po 5μs , 4-5v kada je DIR-Hi, 0 -0.5V kada je DIR-Low.
ENA+ Ovaj signal se koristi za omogućavanje / onemogućavanje drajvera.Visok nivo omogućava rad drajvera, niski invo onemogućava drajver
ENA- Obično je  nespojen (omogućeno)

Priključak P2

Funkcije kontakta Detalji
Gnd DC uzemljenje
+V DC napajanje ,20-80VDC, uključujući i fluktuacija napona
A+,A- Motorna Faza A
B+ B- Motorna Faza B

 

 

 

 

Specifikacija  i radno okruženje

Electrične karakteristike  (Temperatura okoline T j =25°C)

Paranetri Min Tipične Max Jedinice
Izlazna struja 1.29 4,3A (RMS) 5.86 (PEAK) A
Napon napajanja (DC) 20 68 80 VDC
Logički strujni signal 6 10 30 mA
Pulse ulazna frekvencija 0 - 200 KHz
Otpor izolacije 500    

 

 

 

 

 

Radno okruženje  i druge karakteristike

Hlađenje Prirodne hlađenje ili prinudno hlađenje
Radno okruženje Okruženje Izbjegavajte prašinu, ulje magle i korozivne plinove
Temperatura ambijenta 0 °C-50° C
Vlaga 40%RH-90%RH
Radna temperatura 0º-70ºMax
Vibracija 5.9m/s Max
Temperatura skladištenja -20°C - 65°C
Težina Cca 1000 grama