CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

 

 nema23-bdcservo84_03.jpg

DC Servo NEMA32 BL5706DC


motiontech_logoBLDC Servo motori idealni za različite konverzije i samogradnju. Na sebi poseduju ugrađen encoder i namotaje za hall efekt koji mu omogućava povratnu spregu. Idealno rešenje za manje CNC sisteme kod kojih se zahteva brzina i preciznost servo uređaja. Posebna odlika ovih motora je da nemaju komutator i četkice, te je njihov rad dugotrajniji i ekionomičniji od klasičnih DC servo motora. Za njegov rad Vam je potrreban drajver sa oznakom DBL5015 i napajanje sa jednosmernim naponom  24-50V.

  • Ugao Hall efekta 120°
  • Izolacija klase B
  • Temperatura okruženja -20 Cº~+50 C°
  • Otpor izolacije 100MΩ Min.50V DC
  • Dielektrična izdržljivost 500V AC 1minute