CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

 

DG3S8020 03

DC servo drajver za DC motore koji rade na naponu do 80V i struje do 20A. omogućava Vam ekonomičnu servo kontrolu DC motora na CNC mašini ili drugoj aplikaciji.

 • Snaga 80V - 20A.
 • Optički izolovani STEP i DIR ulazi
 • Podešavanje preko optički izolovanog USB interfejsa
 • IDC-10 konektor za PLUG&PLAY lako povezivanje
 • Selektivna  2x ili 4x logika za enkoder
 • Selektivan multipler 1x, 2x, 3x, 4x, 5x,   6x, 7x, 8x, 9x, 10x  za STEP signal
 • Mogućnost selekcije greške servo sistema od 2 do 20000 linija enkodera
 • Brzi poboljšani 32-bitni PID algoritam sa 16-bitnim PID parametrima selektovanog vremena
 • 2 stepena limitiranja struje, podesiva od 0-35A
 • Pregled i dijagnostika servo greške
 • 32-bitni DRO implementiran u Servo-konfigurator softweru
 • Softverski analizer STEP odgovora

 

Tehničke karakteristike

Parametri Min Typ Max Jed Napomena
Napajanje motora 12 - 80 VDC Optimalno U=rated+10..20%
Struja motora 0 - 20 A Maximum 20A
Napajanje logike uređaja 11,5 12 14 VDC Ulazni napon >20VDC može trajno oštetiti uređaj
Struja logike uređaja 150 200 250 mA  
Radna temperatura 0 - 65 °C Automatsko isključenje preko 65°C
Napon opto-izolatora 3 - - VDC Upotrebi otpornike za napone preko 5V:
12V=1kΩ;24V=2,2kΩ
Struja opto-izolatora 3 5 10 mA  
Frekvencija STEP ulaza 0 - 400 KHz  
Min. dopušteno vreme promene DIR  signala 1 1 1 μsec DIR signal se može konfigurisati prema softweru korisnika
Max. frekvencija enkodera 1 1 1 MHz Uz 4X dekodiranje
Struja izlazne linija greške 0 50 100 mA 20mA konstantno opterećenje
Frkvencija prekidanja 20 20 20 KHz  
Uzorkovano vreme PID petlje 1   65535 *60μsec stabilna upotreba na 60μsec
Minimalna  otpornost motora 0,4 - - Ω Ako je otpor manji dodati prigušnicu ili otpornik
Minimalna indukcija motora 200 - - uH Ako je iduktivitet manji, vezati serijski još zavojnica

Sigurnosne odredbe

 • Molimo vas da pre priključenja uređaja pročitate dokumentacijun koju ga prati
 • Uređaji mogu da rade sa niskim i srednjim DC napajanjima, model -08020 sa naponom do 80VDC i model-16035 sa naponom do 160VDC. Za rad sa naponima iznad 50VDC, metalno kućište drajvera mora biti povezano sa uzemljenjem iz bezbednosnih razloga
 • Na napajanjima motora iznad 80VDC mora se koristiti spoljni kočioni krug
 • Pokretni objekti , poput osa mašina mogu biti opasni te mehaničari treba da drže rastojanje od pokretnih delova  mašine i time  izbegnu njihovo dodirivanje kad se motori napajaju sa drajvera.Uređaj ne treba da se koristi gde se mogu izazvati telesne povrede, smrt ili visok finansijski gubitak
 • Nikad ne otvarajte kućište drajvera i nikad ne dodirujte unutrašnja kola i ako je napon isključen
 • Pazite na ispravan polaritet veza pri priključenju napajanja jer pogrešan polaritet veza motornog napajanja može izazvati trajno oštećenje uređaja
 • Nikad ne prekidajte napajanje motora od drajvera dok je povezan na drajvera i dok je pod naponom
 • Na drajveru ne spajajte kratko konektore motor output jer možete izezvati trajno oštećenje uređaja
 • Drajveri su zatvoreni ali ovo metalno kućište ne štiti od prašine,pada vlage,tečnosti i drugih vlažnih materijala. Molimo vas da zaštitite drajvera od istih kako ne bi došlo do štete.