CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

ASDA-B2-0421-B400W 03 

AC Servo Driver 400w

AC servo drajver snage 400W omogućava kontrolu rada ECMA-0604 ili manjeg AC servo motora. Obezbeđuje konstantno napajanje motora  strujom od 2,6A. Poseduje visoku preciznost, brzi odgovor, smanjene troškove instaliranja i održavanja. 

 • 17-bitni enkoder visoke rezolucije (160.000 p/rev)  svojim karakteristikama zadovoljava apikacije gde je potrebna velika tačnost pozicioniranja i stabilna rotacija na  niskim brojem obrtaja.
 • Novi 17-bit enkoder svojom rezolucijom povećava tačnost pozicioniranja motora.

enc res_04

 • Izvanredna karakteristika odziva: do 550kHz odziv je ispod 1 ms
 • Vreme ubrzanja od 10 ms od -3000 r/min do 3000 r/min pri radu bez opterećenja.

ex 400w_error_04

 • Zadovoljava raznovrsna zahteve u industruji
 • Položaj, brzina i momenet sa tri kontrolna moda (brzina i moment mod mogu se kontrolisat preko internih parametara ili analognim naponom ).
 • Hight-speed line reciver komanda (4Mpps) je prihvatljiva za kontrolu pozicioniranja visoke  tačnosti 
 • Dva auto filtera automatski potiskuju mehaničke rezonance tako da sistem funkcioniše besprekorno.
 • Da bi se obezbedio mehanički sistem pri zahtevima za visokim izlaznim momentom nude se parametri mehaničke zaštite motora.
 • Kontrolna kola i kola za napajanje su odvojena, čime je povevećana bezbednost i omogućeno lakše održavanje. .
 • Jednostavan za instalaciju i rešenje za start-up

ASDA-B2-0421-B400W-2 03

Softwer za postavljanje parametara motora  dostupan je  kupcima

ASDA-Soft konfiguracijski softver (tuning softver) obezbeđen je za kupce da bi se brzo postigle željene performanse motora

Jednostavnost korišćenja digitalne tastature je idealna za postavljanje parametara i direktno praćenja servo pogona motora .

 Za servo motor su opciono obezbeđene kočnice, zaštite od ulja i ostalo, za potrebe različitih primena, prema Vašim tehničkim zahtevima 

ASDA-B2 pic03

 - Poseban softwer komunikacioni kabal za direktno povezivanje sa PC-om povećava kvalitet komunikacije i praktičnost rada.

- Omogućeno 4-kanalno on-line praćenje funkcije (slično digitalnom oscilokopu)..Podatak se može pratiti kao 16-bitni (4 kanala) i  32-bitni (2 kanala).

- Višefunkcionalni parametar editor omogućeva korisnicima da menjaju upload / download i štampaju željene parametre u realnom vremenu. 

softw conf_04

asda-b2 driver_function_004