nrv reductors

Pužni reduktori su smešteni u kockasto kućište izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Ovaj tip je sa ulaznom osovinom. Primena u metaloprerađivačkoj, automobilskoj i građevinskoj industriji obezbeđuje:

  • sigurnost funkcionisanja

  • dozvoljenu jačinu buke koju su za reduktore uvedeni u VDI-smernici 2159

  • ugaoni zazor NRV30 je 20’-44’

  • ugaoni zazor NRV40 je 18’-34’

Tehničke karakteristike

Karakteristike pri brzinu motora 3500 RPM
Tip

Mmax
(Nm)

Viz
(RPM)

Odnos

Pmax
(kW)

NRV 030 12,31 350 10 0,52
NRV 040 27,57 350 10 1,15
NRV 040 27,57 178 20 0,61
 
Karakteristike pri brzinu motora 1780 RPM
Tip

Mmax
(Nm)

Viz
(RPM)

Odnos

Pmax
(kW)

NRV030 18,00 175 10 0,40
NRV040 41,80 175 10 0,90
NRV040 40,78 88 20 0,47
 
Karakteristike pri brzinu motora 1140 RPM
Tip

Mmax
(Nm)

Viz
(RPM)

Odnos

Pmax
(kW)

NRV030 20,00 114 10 0,29
NRV040 45,98 114 10 0,65
NRV040 45,53 57 20 0,35
 
Karakteristike pri brzinu motora 875 RPM
Tip

Mmax
(Nm)

Viz
(RPM)

Odnos

Pmax
(kW)

NRV030 21,00 88 10 0,24
NRV040 48,02 88 10 0,53
NRV040 48,02 44 20 0,29