hiwiin rail QHW25C 03

HGR profilisane šine se koriste za sklopove sa  HGH i HGW blokovima-kolicima i imaju otvore za povezivanje sa vijcima na gornjoj strani .Linearne profilisane vođice imaju veliku  tačnost pozicioniranja i dug  vek. Mala pokretačka snaga omogućava velike brzine kretanja. Poseduju istu vrednost opterećenja u svim pravcima ( vertikalnom i horizontalnom ).Omogućavaju  Jednostavnu  instalaciju i lako podmazivanje . Zamenljive su .Llinerne profilisae vođice se mogu lako zameniti ako dođe do oštećenja. Da bi se zadržala velika preciznost pozicioniranja mora se izvršiti uparena montaža,blok i prifilisana šina.

Opšte informacije

 Zchng Abmessungen HGR R XX 001

Tabele profilisanih šina HGR_R

Veličina Dimenzije
zavrtnja
šine
 [mm]
Dim. prof. šine [mm] Max. dužina
[mm]
Max.dužina
E1 = E2 [mm]
E1/2 min
[mm]
E1/2 max
[mm]
Težina
 [kg/m]
CAD
WR HR D h d P
HGR15R M4x16 15 15,0 7,5 5,3 4,5 60,0 4000 3900 6 54 1,45 CAD
HGR20R M5 × 16 20 17,5 9,5 8,5 6,0 60,0 4000 3900 7 53 2,21 CAD 
HGR25R M6 × 20 23 22,0 11,0 9,0 7,0 60,0 4000 3900 8 52 3,21 CAD 
HGR30R M8 × 25 28 26,0 14,0 12,0 9,0 80,0 4000 3920 9 71 4,47 CAD
HGR35R M8 × 25 34 29,0 14,0 12,0 9,0 80,0 4000 3920 9 71 6,30 CAD