componentlm016_03.jpg

Klizne jedinice OP

Klizne jedinice su sklopovi linearnog kugličnog ležaja i aluminijumskog kućišta. Osnovna podela je na kućišta otvorenog i zatvorenog tipa.Otvoreni sklopovi se koriste kada se upotrebljavaju osovine-vođice sa držačem (duža rastojanja između oslonaca ili veća težina pokretnog sklopa). Prema dimenziji osovine, najviše se upotrebljavaju klizne jedinice za osovine Ø16, Ø20, Ø 25 i  Ø30mm. Kućište je urađeno od aluminijuma, i izuzetno mala inercija omogućava da klizni sklop funkcioniše brže i uz minimalan utrošak energije.