CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

component-021_01

Izuzetna čvrstoća, velika otpornost na habanje, a kod tipa WCS i antikorozivna svojstva su osnovne odlike ... 

component-011_01Kako se pod uticajem opterećenja ili vlastite težine , osovine nebi ugibale,potrebno je ih fiksirati za podlogu.. 

componentlm016_01.jpgKlizne jedinice su sklopovi linearnog kugličnog ležaja i aluminijumskog kućišta. Osnovna podela je na kućišta..

tbr20_01Klizne jedinice otvorenog tipa T, su namenjene jačim opterećenjima linearnog vođenja.

lmek 01Klizna jedinica tipa LMEK je sklop linearnog kugličnog ležaja i čeličnog kućišta namenjen čeonoj montaži na klizni sklop.

linearguide-033_01.jpg

Linearni kuglični ležajevi su realnost savremene tehnologije kretanja. Zamenite klizne.

 

component-021_01

Izuzetna čvrstoća, velika otpornost na habanje, a kod tipa WCS i antikorozivna svojstva su osnovne odlike ... 

componentlm008_01Klizne jedinice su sklopovi linearnog kugličnog ležaja i aluminijumskog kućišta. Osnovna podela je na ...

 

end-002_01Nosač osovone tipa SHF , namenjen je aksijalnoj montaži, i jedan od najviše upotrebljavanih  ... 

tswcs sisteem 01TSWCS je ojačani sistem vođice sa osloncem , predviđen za veća opterrećenja...