CNC Komponente

Automatizacija i Kontrola kretanja

ballscrew_dfu_003

DFU

DFU sistemi kugličnih navojnih vretena sa potpunom eliminacijom zazora.Namenjeni CNC alatniim mašinama gde je potrebna visoka tačnost i "backlash" jednak nuli. Dakle to je jedan od ekonomičnih načina, kojim u potpunosti eliminišete zazor i valjanim vretenom postižete veću preciznost u radu. Podesivom spregom dve kuglične matice , obezbeđuje se potpuna eliminacija praznog hoda prilikom promene smera okretanja navojnog vretena. Preporučujemo ih za ugradnju u alatne mašine.Ukoliko radite retrofit alatnih mašina, nameće se njihova upotreba (napr. Z-osa kod glodalica).Navojna vretena su identična kao kod SFU.